Friday, 11 January 2013

MESYUARAT MINGGUAN GURU SKBK KALI PERTAMA 2013

KHAMIS, 10 JANUARI  2013, Mesyuarat Mingguan Guru-Guru SKBK Kali Pertama  2013 telah berlangsung dengan jayanya pada hari ini. Mesyuarat Mingguan kali pertama ini diadakan bagi menyahut seruan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu agar semua  sekolah mengadakan mesyuarat setiap hari khamis bagi memperkemaskan serta memperkasakan pendidikan di sekolah.  Mesyuarat yang berlangsung selepas waktu persekolah ini, banyak memberi input kepada guru-guru tentang perkembangan pendidikan terkini serta penyampaian maklumat yang terus ke akar umbi.  Di samping itu, mesyuarat mingguan ini juga akan dapat membantu pihak pengurusan mendapat maklum balas dari guru-guru secara langsung agar penambahbaikan dapat dilakukan serta merta.


Tn. Guru Besar sedang menyampaikan ucapan

Di dalam Mesyuarat Mingguan Guru Kali Pertama 2013 ini, Tn. Guru Besar, En. Wan Mohd. Zain B. Wan Bakar telah menjelaskan hala tuju  Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 kepada guru-guru serta  peranan guru-guru bagi mencapai visi dan misi tersebut.  Di harapkan dengan penyampaian maklumat yang jelas dan secara terus kepada guru-guru tersebut, akan dapat membantu guru-guru dalam memperkayakan teknik serta kaedah penyampain maklumat kepada pelajar bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan itu mencapai kejayaan.


Guru-guru sedang mendengar ucapan dari Tn. Guru Besar


Sambutan yang baik dari semua guru...
DIN/din/13

No comments:

Post a Comment